ขอพรระยะไกลองค์พระพิฆเนศ ณ เทวาลัยพระศิวะมหาเทพปิ่นเกล้า

สำหรับใครที่ต้องการของพรในการเปลี่ยนแปลงงานก่อนแนะนำว่าองค์พระพิฆเนศที่บริเวณปิ่นเกล้านะครับ  เพราะการงานมันก็ส่งผลกระทบกับการพูด มีการเปลี่ยนแปลงงานมีความสำคัญมากสำหรับชีวิตที่กำลังจะก้าวเดินไปงานที่จะต้องมีความละเอียดละออในการพูดแต่ละก้าวมีความสำคัญครับ


บทสวดบูชาคาถาพระพิมเณศ

ตั้งนะโม 3 จบ

โอม ศรีคะเนศายะนะมะ

ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ
เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน
กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ 

ทะยาวันตะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห

มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ

โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ

โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ


No comments:

Post a Comment