ขอพรระยะไกลองค์พระศิวะ ณ เทวาลัยพระศิวะมหาเทพปิ่นเกล้า

สำหรับใครที่กำลังต้องการพรใหญ่และสิ่งที่สำคัญคือการขอเกี่ยวกับเรื่องงานสำหรับผมที่เทวาลัยพระศิวะมหาเทพปิ่นเกล้าทำให้ผมประสบความสำเร็จเรื่องงานหลายๆครั้งนะครับพรที่เกี่ยวกับงานเพื่อส่งเสริมให้กับครอบครัวเพราะพระองค์ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลดีกับเรื่องงานจริงๆครับ


บทสวดบูชาพระศิวะมหาเทพ ตั้งนะโม 3 จบ
โอม นะโม อิศราเม ศิวะเทวัญจะ ภะวันตุเม
ทุติยังปิ  นะโม อิศราเม ศิวะเทวัญจะ ภะวันตุเม
ตะติยัมปิ  นะโม อิศราเม ศิวะเทวัญจะ ภะวันตุเม
อิติสุคะโต อะระหังพุธโธ นะโมพุทธยะ
ปฐวีคงคา อิศราเม ศีวะเทวัญจะ มะเทวา นะมามิหัง

No comments:

Post a Comment