เงื่อนไขในการใช้บริการ แม่คลี่ บริการรับซักรีด


ทางร้านเองต้องการช่วยเหลือลูกค้าของแม่คลี่ทุกคน เพื่อให้ทุกคนสามารถลดค่าน้ำค่าไฟที่บ้านของลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถที่จะบริหารจัดการทางด้านเวลาส่วนตัวได้ดีขึ้นและได้รับเสื้อผ้าที่เรียบร้อยนำไปสวมใส่เสื้อผ้าที่สมาร์ทและความมั่นใจในการแต่งกาย ทางร้านแม่คลี่มีต้นทุนการผลิต และความเสี่ยงต่อการดำเนินการ ดังนั้นทางร้านจึงตระหนักต่อสิ่งที่ต้องรับผิดชอบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กรณีเสื้อผ้าสูญหายหรือชำรุด โดยเกิดจากร้านเป็นคนดำเนินการทางร้านยินดีรับผิดชอบ
- หากชำระเป็นรายชิ้น ทางร้านจะชดใช้รายชิ้น 50% ของราคาผ้า ( ไม่เกิน 500 บาทต่อชิ้น )
- หากชำระแบบแพคเกจเหมาจ่าย ทางร้านชดใช้ในวงเงินไม่เกิน 200 บาท ( ต่อราคาเหมาจ่าย )
- ร้านซักแห้งทุกชนิด ชดใช้วงเงินไม่เกิน 500 บาท

2 กรณีที่ผ้าสูญหายหรือได้รับผ้าจากทางร้านไปไม่ครบจำนวน ให้แจ้งกับทางร้านภายใน 3 วัน เท่านั้น หากเสื้อผ้านั้นเกิดความสูญหายจริงทางร้าน
จะรับผิดชอบตัวละ 500 บาท

3. การแจ้งมูลค่าเสื้อผ้าให้แม่ได้ทราบโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาทต่อตัว
- ขอให้ลูกค้าแจ้งมูลค่าเสื้อผ้าที่มีราคาต่อตัวมากกว่า 1,000 บาท ( ทุกครั้ง ) เพราะจะได้ตกลงกันอย่างเหมาะสมและยุติธรรมลดความผิดพลาดใน
การดูแล ทางร้านจะได้สอบถามเกี่ยวกับเนื้อผ้าและน้ำยาที่เหมาะสมเพราะเสื้อผ้าแต่ละชนิดใช้อุณหภูมิและกรรมวิธีที่ใช้แตกต่างกัน พี่สำคัญยังทำให้เสื้อผ้ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าบางตัวมีแค่สัญลักษณ์เท่านั้นแต่เราก็ต้องสอบถามถึงเจ้าของเช่นเดียวกัน
- มีที่ลูกค้าส่งเสื้อผ้าราคาแพงมาในระบบเหมาจ่าย ลูกค้าจำเป็นที่ต้องแจ้งให้กับทางร้านได้ทราบเพื่อให้ทางร้านได้ตัดสินใจก่อนรับมาดำเนินการ เพราะมันคือการแก้ปัญหาจากต้นเหตุ เพราะถ้าหากเกิดเสื้อผ้าเสียหายทางร้านก็ไม่สามารถแก้ไขคืนได้นอกจากการชดใช้เป็นจำนวนเงินเท่านั้น เราไม่อยากทำให้ลูกค้าเสียใจและเสียเงินในเวลาเดียวกัน

4. การขนส่งผ้า หากมีปริมาณเสื้อผ้าที่มากเพียงพอ เกินจำนวน 10 ตัวต่อครั้งหรือหากเป็นลูกค้าประจำแล้วอยู่ในเส้นทางการเดินทาง ทางเราพร้อมช่วยเหลือในการ ส่งผ้าในระยะไม่เกิน 5 กิโลเมตรและอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเป็นไปตามช่วงเวลาที่ตกลงนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่ง หากการส่งเสื้อผ้าต่ำกว่าจำนวนที่ได้กำหนดทางเราขอให้ลูกค้านำมารับเองหรือคิดค่าบริการเพิ่มในการส่งวินมอเตอร์ไซค์เป็นการพิเศษNo comments:

Post a Comment