ขอพรระยะไกลองค์พระแม่ศรีอุมาเทวี ณ เทวาลัยพระศิวะมหาเทพปิ่นเกล้า

สำหรับใครที่มีใจนับถือองค์พระแม่ศรีอุมาเทวี ณ เทวาลัยพระศิวะปิ่นเกล้า ที่ร้านก็นับถือพระองค์ท่านแม้ว่าทางร้านจะอยู่ไกลแต่เราเองก็นับถือพระองค์ท่านเสมอทางเข้าไปเก็บภาพบางส่วนและบทสวดมนต์บางส่วนเอาไว้ประจำที่ร้านเช่นเดียวกันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คาถาบูชาพระแม่ศรีอุมาเทวี ตั้งนะโม 3 จบ

โอม ปาระตะพี กาลีทุระคา ปิยังมะมะ
ทุติยัมปิ ปาระตะพี กาลีทุระคา ปิยังมะมะ
ตะติยัมปิ ปาระตะพี กาลีทุระคา ปิยังมะมะ

No comments:

Post a Comment